Ringkjøbing Landbobank og medarbejder frifundet for kursmanipulation

Ringkjøbing Landbobank samt en medarbejder er i dag ved Byretten i Herning blevet frifundet for medvirken til kursmanipulation.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) rejste den 13. juni 2014 tiltale mod banken og en medarbejder i en principiel sag om bankens strafansvar for en kundes handel med et børsnoteret værdipapir.

Sagen omhandlede én handel til DKK 30.000 i en meget illikvid ejendomsobligation foretaget ultimo 2011. Handlen lå inden for obligationens kursspread på handelstidspunktet.

Ledelsen siger ifølge selskabsmeddelelsen “Vi er meget tilfredse med Rettens afgørelse, der bekræfter den vurdering, vi har haft af sagen fra første færd.”

Banken og bankens medarbejder blev tillige frifundet for, at have overtrådt underretningspligten til Finanstilsynet, jf. Værdipapirhandelsloven § 37, stk. 6.

En kommentar til “Ringkjøbing Landbobank og medarbejder frifundet for kursmanipulation”

Skriv en kommentar