MAGASINET
Bank og realkredits uafhængige magasin
Bankinfo juli 2012
Bankinfo er et veletableret, 100% uafhængigt fagmedie om og for banker og realkredit.

Siden 1994 har Bankinfo leveret faktuel, pålidelig, nuanceret og eftertænksom nyhedsformidling og baggrund om den finansielle sektor i Danmark og til dels Norge/Sverige.

Rapporten indeholder sektortotaler, segmentoversigter og analyser/benchmark for de betydeligste danske pengeinstitutter. Udgives halvårligt snarest muligt efter den sidste bank er kommet med halv- eller helårsrapport.

Oversigt over indhold i juni
Tegn abonnement