Gennemførelse af større antal handler med DLR-aktier

DLR Kredits bestyrelse har godkendt en række handler med DLR-aktier til en samlet kursværdi på knap 1,0 mia. kr.

Aktiehandlerne gennemføres inden for DLRs eksisterende aktionærkreds og omfatter med 11 sælgende og 21 købende pengeinstitutter et meget bredt udsnit af DLRs låneformidlende aktionærer.

Formålet med transaktionen er først og fremmest at styrke DLR Kredits distributions- og konkurrencekraft ved at lette solvensbelastningen hos pengeinstitutter, der har et særligt behov herfor. Samtidig har det været muligt for de pengeinstitutter, der ønsker at erhverve flere DLR-aktier, at foretage en attraktiv investering.

Handlerne med DLR-aktier gennemføres med samme kursfastsættelse som ved DLRs årlige aktieomfordelinger. Selve handelstransaktionerne mellem de enkelte penge-institutter forventes gennemført i løbet af oktober måned.

Skriv en kommentar