Ledelserne i Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank anbefaler at fusionere de to lokalbanker. Fusionen forventes gennemført med virkning fra 1. januar 2015.

Baggrunden for fusionen mellem Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank er ønsket om at skabe en stærk nordjysk lokalbank. En bank, der også i fremtiden skal spille en afgørende rolle i Nordjylland og sikre, at beslutninger fortsat træffes lokalt. Endvidere skal fusionen sikre en stærk lokalbank, der kapital- og medarbejdermæssigt kan leve op til kundernes ønsker og krav om finansielle ydelser og rådgivning af høj kvalitet.

Nordjyske Bank A/S er det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen er det besluttet, at den nye banks navn skal være A/S Nordbank, som allerede er registreret i Erhvervsstyrelsen. Banken vil fremtidig have binavnene Nordjyske Bank A/S og A/S Nørresundby Bank.

Det er endvidere besluttet, at hovedkontoret skal være Torvet 4, Nørresundby. Stabsfunktionerne og øvrige centrale funktioner vil blive placeret i Frederikshavn, Hjørring og Nørresundby.

Det er endvidere aftalt, at direktionen på sigt skal bestå af to medlemmer.

Den fusionerede banks bestyrelse skal bestå af 8 folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, med 4 medlemmer fra hver af de fusionerende banker. Herudover vil bestyrelsen bestå af et antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til gældende lovgivning.

Der er endvidere enighed om, at formanden for den nye bestyrelse bliver Mads Hvolby og viceformand bliver Hans Jørgen Kaptain.

Det er aftalt, at den nye direktion skal bestå af 4 medlemmer. De to nuværende fra Nordjyske Bank A/S og de to nuværende fra A/S Nørresundby Bank. I forbindelse hermed er det aftalt, at administrerende direktør bliver Claus Andersen og viceadministrerende direktør bliver Andreas Rasmussen.

Ingen åbningstider